چهارشنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
جدیدترین آموزش ها
خانه » بایگانی برچسب: اموزش مجاني (صفحه 10)

بایگانی برچسب: اموزش مجاني

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۸(list style)

سلام در جلسه هجدهم css3 در مورد list style و نحوه استایل دهی لیست ها صحبت می کنیم و به پراپرتی های list-style-type, list-style-image, list-style-position و value های آن می پردازیم و در نهایت حالت shorthand آن را بیان می کنیم.  

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۷(font face)

سلام در جلسه هفدهم css3 به دو نکته باقی مانده از جلسه قبل می پردازیم و درمورد پراپرتی font صحبت می کنیم و سپس font face را اغاز می کنیم و در مورد فرمت های مختلف فونت و نحوه پشتیبانی از چند فرمت صحبت می کنیم و در نهایت به font services می پردازیم.

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۶(unit & font)

سلام در جلسه شانزدهم css3 ابتدا به واحد ها در css می پردازیم و واحد های نسبی و مطلق (unit & font) را معرفی و سپس مهم ترین آن ها را بیان می کنیم و سپس به سراغ فونت ها میرویم و در مورد پراپرتی های font-family, font-style, font-weight, font-size, lineheight صحبت می کنیم و با value های آن اشنا ...

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۵(height & width)

سلام در جلسه پانزدهم css3 به نحوه ی تنظیم عرض و ارتفاع عناصر را با استفاه از پراپرتی های max-width, height, min-height, max-height ,min-width,width می پردازیم و نکات مهمی را درباره ی استفاده از این پراپرتی ها مطرح می کنیم و به صورت عملی تفاوت inline و inline-block را بیان و به کاربرد max-width می پردازیم  

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۴(display)

سلام در جلسه چهاردهم css3 به طور مفصل و با مثال های متعدد به پراپرتی display و value های آن می پردازیم و در مورد تفاوت value های آن صحبت می کنیم و با استفاده از این پراپرتی یک لیست را به وجود می آوریم و یک عنصر را مخفی می کنیم.  

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۲(text-overflow & word-wrap)

سلام در جلسه دوازدهم css3 به اخرین جلسه typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و در ابتدا به طور مفصل در مورد خاصیت overflow صحبت می کنیم و بعد به خاصیت های text-overflow و word-wrap در css3 می پردازیم و تفاوت های آن ها را بررسی می کنیم.  

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۱(Box-Reflect)

سلام در جلسه یازدهم css3 به ادامه typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و با پراپرتی Box-Reflect و Value های آن برای مرورگر کروم اشنا می شویم و با mask box image و حالت های پیاده سازی آن آشنا می شویم و به gradient می پردازیم و به کاربرد آن در Reflection اشاره می کنیم و ...

ادامه نوشته »

فیلم آموزش رایگان CSS3 قسمت ۱۰(text-stroke)

سلام در جلسه دهم css3 به ادامه typography و استایل دهی متون در ۳ css می پردازیم و با پراپرتی text-stroke و value های آن برای مرورگر کروم اشنا می شویم و همچنین به پیاده سازی این خاصیت در مرورگر های دیگر از طریق دستور text-shadow می پردازیم.  

ادامه نوشته »