چهارشنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۳۹(server sent event)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۳۹(server sent event)

سلام
در بخش سی و نهم آموزش HTML5 در مورد server sent event صحبت می کنیم.
از server sent event برای به روز رسانی صفحه وب بدون اجازه از کاربر استفاده می کنیم به طوری که بدون این که کاربر درخواست به روز رسانی را تائید کند به صورت خودکار به روز رسانی صفحه انجام شود.

 آموزش html5

server sent event in html

سلام
در بخش سی و نهم آموزش HTML5 در مورد server sent event صحبت می کنیم.
از server sent event برای به روز رسانی صفحه وب بدون اجازه از کاربر استفاده می کنیم به طوری که بدون این که کاربر درخواست به روز رسانی را تائید کند به صورت خودکار به روز رسانی صفحه انجام شود.

This was also possible before, but the web page would have to ask if any updates were available. With server-sent events, the updates come automatically.
Examples: Facebook/Twitter updates, stock price updates, news feeds, sport results, etc.
Create a new EventSource object, and specify the URL of the page sending the updates (in this example “demo_sse.php”)
Each time an update is received, the onmessage event occurs
When an onmessage event occurs, put the received data into the element with id=”result”
Create a new EventSource object, and specify the URL of the page sending the updates (in this example “demo_sse.php”)
Each time an update is received, the onmessage event occurs
When an onmessage event occurs, put the received data into the element with id=”result”
If the event generator script is hosted on a different domain a new EventSource object should be created that specifies both the URI and options dictionary. For example, assuming the client script is on example.com:
When problems occur (such as a network timeout or issues pertaining to access control), an error event is generated. You can take action on this programmatically by implementing the onerror callback on the EventSource object:

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *