چهارشنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۴۱(canvas)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۴۱(canvas)

سلام
در بخش چهل و یکم آموزش HTML5 در مورد canvas صحبت می کنیم.
از canvas برای رسم اشکال گرافیکی در صفحه وب استفاده می شود که برای این کار از تگ <canvas> استفاده می کنیم.
همچنین میتوان اشکال را بزرگنمایی کرد و یا در زاویه های مختلف بچرخانیم.

 آموزش html5

canvas in html

سلام
در بخش چهل و یکم آموزش HTML5 در مورد canvas صحبت می کنیم.
از canvas برای رسم اشکال گرافیکی در صفحه وب استفاده می شود که برای این کار از تگ <canvas> استفاده می کنیم.
همچنین میتوان اشکال را بزرگنمایی کرد و یا در زاویه های مختلف بچرخانیم.

The HTML <canvas> element is used to draw graphics on a web page.
The graphic to the left is created with <canvas>. It shows four elements: a red rectangle, a gradient rectangle, a multicolor rectangle, and a multicolor text.
The HTML <canvas> element is used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript).
The <canvas> element is only a container for graphics. You must use a script to actually draw the graphics.
Canvas has several methods for drawing paths, boxes, circles, text, and adding images.
A it is a rectangular area on an HTML page. By default, a it has no border and no content.
The markup looks like this
Always specify an id attribute (to be referred to in a script), and a width and height attribute to define the size of the canvas.
To add a border, use the style attribute
Mozilla applications gained support for starting with Gecko 1.8 (i.e. Firefox 1.5). The element was originally introduced by Apple for the OS X Dashboard and Safari. Internet Explorer supports from version 9 onwards; for earlier versions of IE, a page can effectively add support for by including a script from Google’s Explorer Canvas project. Google Chrome and Opera 9 also support.
The element is also used by WebGL to do hardware-accelerated 3D graphics on web pages.

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *