چهارشنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۴۰(form)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۴۰(form)

سلام
در بخش چهلم آموزش HTML5 در مورد ایجاد فرم صحبت می کنیم.
برای ایجاد فرم از تگ form استفاده می کنیم.
فرم ها میتوانند به دو روش post و get ارسال شوند که توسط اتریبیوت method اعمال می شوند و توسط اتریبیوت action آدرس محل ذخیره سازی اطلاعات فرم در سرور را مشخص می کنیم.
برای ایجاد یک فیلد از تگ </inpute> استفاده می شود و برای مشخص کردن نوع فیلد از اتریبیوت type استفاده می کنیم.

 آموزش html5

form in html

سلام
در بخش چهلم آموزش HTML5 در مورد ایجاد فرم صحبت می کنیم.
برای ایجاد فرم از تگ <form> استفاده می کنیم.
فرم ها میتوانند به دو روش post و get ارسال شوند که توسط اتریبیوت method اعمال می شوند و توسط اتریبیوت action آدرس محل ذخیره سازی اطلاعات فرم در سرور را مشخص می کنیم.
برای ایجاد یک فیلد از تگ </input> استفاده می شود و برای مشخص کردن نوع فیلد از اتریبیوت type استفاده می کنیم.

HTML forms are used to collect user input.
The <form> element defines an HTML form:
The <input> element is the most important form element.
The <input> element has many variations, depending on the type attribute.
Here are the types used in this chapter:
The action attribute defines the action to be performed when the form is submitted.
The common way to submit a form to a server, is by using a submit button.
Normally, it is submitted to a web page on a web server.
In the example above, a server-side script is specified to handle the submitted form
You can use GET (the default method):
If the form submission is passive (like a search engine query), and without sensitive information.
When you use GET, it data will be visible in the page address:
You should use POST:
If it is updating data, or includes sensitive information (password).
POST offers better security because the submitted data is not visible in the page address.

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *