چهارشنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۳۵(audio)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۳۵(audio)

سلام
در بخش سی و پنجم آموزش HTML5 در مورد قرار دادن صدا و فیلم در صفحه وب صحبت می کنیم.
برای قرار دادن صدا از تگ audio و برای قرار دادن ویدیو در صفحه، از تگ <video> استفاده می کنیم و از اتریبیوت src  جهت فراخوانی صدا یا فیلم مورد نظر استفاده می کنیم.

 آموزش html5

audio & video in html

سلام
در بخش سی و پنجم آموزش HTML5 در مورد قرار دادن صدا و فیلم در صفحه وب صحبت می کنیم.
برای قرار دادن صدا از تگ <audio> و برای قرار دادن ویدیو در صفحه، از تگ <video> استفاده می کنیم و از اتریبیوت src  جهت فراخوانی صدا یا فیلم مورد نظر استفاده می کنیم.

 

Definition and Usage
The <video> tag specifies video, such as a movie clip or other video streams.
Currently, there are 3 supported video formats for the <video> element: MP4, WebM, and Ogg
MP4 = MPEG 4 files with H264 video codec and AAC audio codec
WebM = WebM files with VP8 video codec and Vorbis audio codec
Ogg = Ogg files with Theora video codec and Vorbis audio codec
The <audio> tag defines sound, such as music or other audio streams.
Currently, there are 3 supported file formats for the <audio> element: MP3, Wav, and Ogg:
Any text inside the between <audio> and </audio> will be displayed in browsers that do not support the <audio> tag.
Use the  HTML <video> element to embed video content in a document. The video element contains one or more video sources. To specify a video source, use either the src attribute or the <source> element; the browser will choose the most suitable one.
he most basic playback functionality can be made available using the controls attribute (see below); for more advanced usage, audio playback and controls can be manipulated using the HTML Media API, and more specifically the features defined in the HTMLAudioElement interface.

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *