چهارشنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۳۴(svg)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۳۴(svg)

سلام
در بخش سی و چهارم آموزش HTML5 در مورد SVG صحبت می کنیم.
از SVG برای ایجاد تصاویر بر پایه xml استفاده می شود.
برای ایجاد اشکال مختلف میتوان از تگهای</rect> ،</circle> ،</ellipse>، </polygon> و… استفاده کرد که هر یک به ترتیب جهت ایجاد چند ضلعی ها مثل مثلث یا هرم،بیضی،دایره و مستطیل استفاده میشود و برای ترسیم متون از تگ <text/> استفاده می کنیم.

 آموزش html5

svg in html

سلام
در بخش سی و چهارم آموزش HTML5 در مورد SVG صحبت می کنیم.
از SVG برای ایجاد تصاویر بر پایه xml استفاده می شود.
برای ایجاد اشکال مختلف میتوان از تگهای</rect> ،</circle> ،</ellipse>، </polygon> و… استفاده کرد که هر یک به ترتیب جهت ایجاد چند ضلعی ها مثل مثلث یا هرم،بیضی،دایره و مستطیل استفاده میشود و برای ترسیم متون از تگ <text/> استفاده می کنیم.

SVG is a language for describing 2D graphics in XML.
Canvas draws 2D graphics, on the fly (with a JavaScript).
it is XML based, which means that every element is available within the its DOM. You can attach JavaScript event handlers for an element.
In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attributes of an it object are changed, the browser can automatically re-render the shape.
Canvas is rendered pixel by pixel. In canvas, once the graphic is drawn, it is forgotten by the browser. If its position should be changed, the entire scene needs to be redrawn, including any objects that might have been covered by the graphic.
Resolution independent
Support for event handlers
Best suited for applications with large rendering areas (Google Maps)
Slow rendering if complex (anything that uses the DOM a lot will be slow)
Not suited for game applications
Resolution dependent
No support for event handlers
Poor text rendering capabilities
You can save the resulting image as .png or .jpg
Well suited for graphic-intensive games

 

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *