یکشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۹
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۳(pre)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۳(pre)

سلام
در بخش بیست و سوم آموزش Html5 در مورد تگ <pre> صحبت می کنیم.
برای این که بتوانیم متون مورد نظر را بدون هیچ تغییری و بدون نیاز به استفاده از تگ <br> و کاراکتر های ویژه همان گونه که در ویرایشگر نمایش داده می شود در مرورگر هم نمایش دهیم از تگ <pre> استفاده می کنیم.

آموزش pre-html5

آموزش html5

pre in html

سلام
در بخش بیست و سوم آموزش Html5 در مورد تگ pre صحبت می کنیم.
برای این که بتوانیم متون مورد نظر را بدون هیچ تغییری و بدون نیاز به استفاده از تگ br و کاراکتر های ویژه همان گونه که در ویرایشگر نمایش داده می شود در مرورگر هم نمایش دهیم از تگ pre استفاده می کنیم.

his element only includes the global attributes.
cols
Contains the preferred count of characters that a line should have. It was a non-standard synonym of width. To achieve such an effect, use CSS styling instead.
width
Contains the preferred count of characters that a line should have. Though technically still implemented, this attribute has no visual effect; to achieve such an effect, use CSS styling instead.
wrap
Is a hint indicating how the overflow must happen. In modern browser this hint is ignored and no visual effect results in its present; to achieve such an effect, use CSS styling instead.
The HTML Preformatted Text pre represents preformatted text. Text within this element is typically displayed in a non-proportional font exactly as it is laid out in the file. Whitespaces inside this element are displayed as typed.
The pre tag defines preformatted text.
Text in a pre element is displayed in a fixed-width font (usually Courier), and it preserves both spaces and line breaks.
Tips and Notes
Tip: Use the pre element when displaying text with unusual formatting, or some sort of computer code.
Differences Between HTML 4.01 and HTML5
The “width” attribute is not supported in HTML5.

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *