پنج شنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۲(caption)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۲(caption)

سلام
در بخش بیست و دوم آموزش Html5 در مورد تعریف کردن یک عنوان برای جداول در Html که توسط تگ <caption> و ادغام کردن چند سلول با یکدیگر که با بکار گیری تگ <colspan> صورت می گیرد صحبت می کنیم و همچنین کاربرد تگ <th> را ذکر می کنیم که استایلی پیشفرض در Html می باشد و توسط کد های css میتوان این استایل را ویرایش کرد.

آموزش caption-html5

آموزش html5

caption in html

سلام
در بخش بیست و دوم آموزش Html5 در مورد تعریف کردن یک عنوان برای جداول در Html که توسط تگ <caption> و ادغام کردن چند سلول با یکدیگر که با بکار گیری تگ <colspan> صورت می گیرد صحبت می کنیم و همچنین کاربرد تگ <th> را ذکر می کنیم که استایلی پیشفرض در Html می باشد و توسط کد های css میتوان این استایل را ویرایش کرد.

The HTML caption Element (or HTML Table Caption Element) represents the title of a table. Though it is always the first descendant of a table, its styling, using CSS, may place it elsewhere, relative to the table.
Usage note: When the table element that is the parent of this caption is the only descendant of a figure element, use the figcaption element instead.
Content categories None.
Permitted contentFlow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Permitted parent elements A table element, as its first descendant.
DOM interfaceHTMLTableCaptionElement
Attributes
This element includes the global attributes.
align Deprecated since HTML4.01 Obsolete since HTML5
This enumerated attribute indicates how the caption must be aligned with respect to the table. It may have the following values:
left, displayed to the left of the table
top, displayed before the the table
right, displayed to the right of the table
bottom, displayed under the table
Usage note: Do not use this attribute, as it has been deprecated: the caption element should be styled using CSS. To give a similar effect to the align attribute, use the the CSS properties caption-side and text-align.
Specifications
Specification Status Comment
WHATWG HTML Living Standard
The definition of caption in that specification. Living Standard
HTML5
The definition of caption in that specification. Recommendation
HTML 4.01 Specification
The definition of caption in that specification. Recommendation

 

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *