یکشنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۹
جدیدترین آموزش ها
خانه » فیلم آموزش HTML » فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۰(marquee)

فیلم آموزش رایگان HTML5 قسمت ۲۰(marquee)

سلام
در بخش بیستم آموزش Html5 در مورد متحرک سازی متن در Html صحبت می کنیم.
برای این کار از تگ marquee استفاده می کنیم.
این تگ می تواند اتریبیوت های مختلفی را به خود اختصاص دهد از جمله width,,direction و behavior که توسط این اتریبیوت ها می توان حرکت و رفتار متن متحرک شده را کنترل کرد.

آموزش marquee-html5

آموزش html5

marquee in html

سلام

در بخش بیستم آموزش Html5 در مورد متحرک سازی متن در Html صحبت می کنیم.
برای این کار از تگ marquee استفاده می کنیم.
این تگ می تواند اتریبیوت های مختلفی را به خود اختصاص دهد از جمله width,,direction و behavior که توسط این اتریبیوت ها می توان حرکت و رفتار متن متحرک شده را کنترل کرد.

An HTML marquee is a scrolling piece of text displayed either horizontally across or vertically down your webpage depending on the settings. This is created by using HTML marquees tag.
Note: The HTML marquee tag may not be supported by various browsers so its not recommended to rely on this tag, instead you can use Javascript and CSS to create such effects.
Syntax
The marquee Tag Attributes
Following is the list of important attributes which can be used with <marquee> tag.
Attribute Description
width This specifies the width of the marquee. This can be a value like 10 or 20% etc.
height This specifies the height of the marquee. This can be a value like 10 or 20% etc.
direction This specifies the direction in which marquee should scroll. This can be a value like up, down, left or right.
behavior This specifies the type of scrolling of the marquee. This can have a value like scroll, slide and alternate.
scrolldelay This specifies how long to delay between each jump. This will have a value like 10 etc.
scrollamount This specifies the speed of marquee text. This can have a value like 10 etc.
loop This specifies how many times to loop. The default value is INFINITE, which means that the marquee loops endlessly.
bgcolor This specifies background color in terms of color name or color hex value.
hspace This specifies horizontal space around the marquee. This can be a value like 10 or 20% etc.
vspace This specifies vertical space around the marquee. This can be a value like 10 or 20% etc.
Below are few exampl

   دانلود

درباره ی پیشکول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *